Pozvánka 2018

Naturální a finanční ukazatele 2017

O NÁS

Zemědělské družstvo Radiměř je dceřiná společnost Agro družstva Sebranice. Specializujeme se na rostlinnou i živočišnou výrobu. Rostlinnou výrobu zahrnuje pěstování pšenice, ječmenu, řepky, kukuřice, žita a různých druhů jetelotráv. Vzhledem k rozsáhlé živočišné výrobě, máme k dispozici velké množství kvalitního organického hnojiva. Díky tomu nemusíme na svých polích hnojit vysokými dávkami umělých hnojiv, což přispívá k přirozenější struktuře půdy. Tato skutečnost následně zabezpečuje udržení dlouhodobé úrodnosti půd, které obhospodařujeme. V živočišné výrobě jsme velkým producentem jatečných prasat – a to hlavně díky odloučené farmě Paseka u Šternberka, která čítá až 8 tisíc kusů prasat. Samozřejmě dbáme i na vlastní produkci selat, které rodíme ve vlastní porodně v Radiměři. V živočišné výrobě se také zaměřujeme na chov a prodej skotu.


Důležité kontakty:

Ing. Josef Nechvíle, předseda představenstva                               777 905 421

Ing. Romana Novotná, účetní                                                           461594181

Ing. Marie Gregorová, hlavní zootechnik, vedoucí farmy            736 115 919

Miloš Dvořák, agronom                                                                     777 594 415

Ing. Jindřich Jílek, člen představenstva                                           604 208 696

Ing. Olga Schoberová, pozemky                                                       777 208 696

 

Zemědělské družstvo Radiměř

Radiměř 183

569 07

IČO 00129933