Pozvánka na členskou schůzi 05.12.2023

Změna stanov příloha 1

Rozvaha

Výsledovka

 

MICuke

 

 

 

Publicita-16.2.1-odborný_článek_Radiměř-2017/2018

Publicita16.2.1-projektu_odborný.článek_Radiměř_průběh-2017

 

 

O NÁS

Zemědělské družstvo Radiměř je dceřiná společnost Agro družstva Sebranice. Specializujeme se na rostlinnou i živočišnou výrobu. Rostlinnou výrobu zahrnuje pěstování pšenice, ječmenu, řepky, kukuřice, žita a různých druhů jetelotráv. Vzhledem k rozsáhlé živočišné výrobě, máme k dispozici velké množství kvalitního organického hnojiva. Díky tomu nemusíme na svých polích hnojit vysokými dávkami umělých hnojiv, což přispívá k přirozenější struktuře půdy. Tato skutečnost následně zabezpečuje udržení dlouhodobé úrodnosti půd, které obhospodařujeme. V živočišné výrobě jsme velkým producentem jatečných prasat – a to hlavně díky odloučené farmě Paseka u Šternberka, která čítá až 8 tisíc kusů prasat. Samozřejmě dbáme i na vlastní produkci selat, které rodíme ve vlastní porodně v Radiměři. V živočišné výrobě se také zaměřujeme na chov a prodej skotu.

 

Důležité kontakty:

Ing. Josef Nechvíle, předseda představenstva                               461 745 157

Ing. Romana Novotná, účetní                                                           461594181

Ing. Marie Gregorová, hlavní zootechnik                                        736 115 919

Miloš Dvořák, DiS, vedoucí farmy, agronom                                  777 594 415 

Ing. Olga Schoberová, pozemky                                                       777 208 696

Ing. Roman Kvapil, vedoucí farmy Paseka                                      777 297 791

 

Zemědělské družstvo Radiměř

Radiměř 183

569 07

IČO 00129933