Pozvánka na členskou schůzi 05.12.2023

Změna stanov příloha 1

Rozvaha

Výsledovka

 

MICuke

 

 

 

Publicita-16.2.1-odborný_článek_Radiměř-2017/2018

Publicita16.2.1-projektu_odborný.článek_Radiměř_průběh-2017

 

 

O NÁS

Zemědělské družstvo Radiměř je dceřiná společnost Agro družstva Sebranice. Specializujeme se na rostlinnou i živočišnou výrobu. Rostlinnou výrobu zahrnuje pěstování pšenice, ječmenu, řepky, kukuřice, žita a různých druhů jetelotráv. Vzhledem k rozsáhlé živočišné výrobě, máme k dispozici velké množství kvalitního organického hnojiva. Díky tomu nemusíme na svých polích hnojit vysokými dávkami umělých hnojiv, což přispívá k přirozenější struktuře půdy. Tato skutečnost následně zabezpečuje udržení dlouhodobé úrodnosti půd, které obhospodařujeme. V živočišné výrobě jsme velkým producentem jatečných prasat – a to hlavně díky odloučené farmě Paseka u Šternberka, která čítá až 8 tisíc kusů prasat. Samozřejmě dbáme i na vlastní produkci selat, které rodíme ve vlastní porodně v Radiměři. V živočišné výrobě se také zaměřujeme na chov a prodej skotu.

 

Důležité kontakty:

 

Miloš Dvořák, DiS, vedoucí farmy, agronom                                  777 594 415 

Ing. Olga Schoberová, pozemky                                                       777 208 696

 

 

Zemědělské družstvo Radiměř

Radiměř 183

569 07

IČO 00129933