Úpravy Stanov

 

Návrh částečné změny stanov Agro družstva Sebranice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. I. , bod 3) Členy družstva jsou pouze fyzické osoby.

Čl. XV. , bod 4) Představenstvo je 7 členné.

Čl. XVI. , bod 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho

členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má 3 členy.

Čl. XVII. , bod 3) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Je-li člen účasten

v orgánech dceřiných společností, tento souběh se neposuzuje jako střet zájmů.

Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích

orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti.

Družstvo je oprávněno požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při

kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na družstvo.

O jednotlivých bodech se hlasuje odděleně a veřejně.