Kandidáti do volených organů

 

Kandidátní listina do statutárních orgánů Agro družstva Sebranice

**********************************************************************************************

( volby konané dne 16.11.2018)

Uvedení kandidáti souhlasí se svoji kandidaturou. Kandidáty je možné

doplňovat do projednání tohoto bodu dle pozvánky. Představenstvo

družstva je sedmičlenné, kontrolní komise je tříčlenná.

----------------------------------------------------------------------

Předseda představenstva ( družstva )

Jílek Jindřich ing. Sebranice 272

Kopecký Jan ing. Sebranice 213

Aby hlasovací lístek na předsedu představenstva (družstva) byl

platný, musíte vyškrtnoutminimálně 1 kandidáta .

----------------------------------------------------------------------

Představenstvo :

Flídr Václav Bludov – Březiny 162

Horáková Hana ing. Dolní Újezd 509

Jílek Jindřich ing. Sebranice 272

Kalvoda Martin Sebranice 166

Kopecký Jan ing. Sebranice 213

Kopecký Pavel Sebranice 203

Nechvíle Josef ing. Lubná 15

Vostřel Jaroslav ing. Sebranice 162

Aby hlasovací lístek na členy představenstva byl platný, musíte

vyškrtnout minimálně 1 kandidáta .

--------------------------------------------------------------------

Kontrolní komise :

Kmošková Lenka ing. Sebranice 8

Tmej Zdenek Sebranice 309

Aby hlasovací lístek na členy kontrolní komise byl platný, musíte

vyškrtnout minimálně 0 kandidátů .

----------------------------------------------------------